Kies de gewenste grote van de letters.

A A A A

Wordt geladen...

Sluit het upload venster om verder te gaan.

Copyright informatie

Vaklokalen systeem © 2009 - Florian de Bruijn.

Filetype iconen © Jyri K: jyrik.deviantart.com. Er is schriftelijke toestemming verkregen voor het gebruik van deze icoontjes voor dit systeem.
Het map icoontje en de menu iconen (behalve het "home" icoon) zijn eigendom van mazenl77.deviantart.com.

Het home icoon valt onder de GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1. Origineel gemaakt door Marco Martin.
Andere iconen en illustraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Alle documenten en gegevens op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de maker materiaal elders te publiceren of te verspreiden.

Enige scripts waaronder het inlog systeem zijn gemaakt door Mihalcea Romeo.
De openWYSIWYG Editor wordt verspreid onder de GNU Lesser General Public License en is verkrijgbaar via Open Web Ware.

Indien er materiaal op dit systeem staat waarvan u kunt aantonen dat het uw eigendom is of wat volgens u aantoonbaar inbreuk maakt op uw rechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en recht op privacy, zoals foto's en beeldmateriaal), dan kunt contact opnemen met legal@clzvaklokalen.nl. Neemt u in uw email ook op waarom een object inbreuk maakt op uw rechten en het pad of de link naar het object.

Misbruik maken van het vaklokalen systeem, waaronder maar niet beprekt tot het hacken of het verstoren van de goede werking van het systeem, kan verstrekken gevolgen hebben.

Directe links naar bestanden op dit systeem zijn niet toegestaan tenzij u eigenaar bent van dit bestand of medewerker of belanghebbende van de CVO groep bent.

Het Christelijk Lyceum Zeist en/of de maker van dit systeem zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van dit systeem en gedownloade bestanden.

Alle eventuele wettelijke zaken aangaande deze website en het materiaal zijn ondervindelijk aan het Nederlandse recht.


Copyright Notice

Vaklokalen system © 2009 - Florian de Bruijn.

Filetype icons © Jyri K: jyrik.deviantart.com. Written permission has been obtaind for the use of these icons for this system.
The folder icon and the menu icons (except the "home" icon) are property of mazenl77.deviantart.com.

The home icon is covered by the GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1. Originally created by Marco Martin.
Other icons and illustrations are property of their respective owners.

All documents and data provided on this website are property of their respecitive owners. It is not permitted to publish or distribute any material without the permission of the creator.

Some scripts including the login system are designed by Mihalcea Romeo.
The openWYSIWYG Editor is distributed under the GNU Lesser General Public License and is available through Open Web Ware.

If you were to find material on this sytem from which you can prove it is your intellectual property or that, according to you, violates any of your rights (including but not limited to intellectual rights and privacy rights, like pictures and other images), you can contact legal@clzvaklokalen.nl. Please also contain the violation to your rights and the path or adress to the object in your mail.

Abuse of the vaklokalen system, including but not limited to hacking or distrupting the system, can have serious consequences.

Direct linking to files on this system are not permitted unless you are the author or an employee or iterested party of the CVO group.

The Christelijk Lyceum Zeist and/or the designer of this system are not responsible for any damage caused by the use of this system or downloaded files.

Any legal matters proclaiming this website and the materials on this website are subject to Dutch Laws and Regulations.